Termeni și condiții

Bine aţi venit!

Suntem bucuroşi că ne vizitaţi şi că vă putem fi de folos.

General

Prezenţii termeni şi prezentele condiţii prevăd condiţiile în care se poate realiza accesul la site şi conţinutul acestuia, precum şi metodele şi condiţiile de vânzare-cumpărare şi livrare a produselor comercializate de către „ ............................”.

Toate contractele de vânzare-cumpărare la distanţă încheiate între «............................» şi clienţi sunt guvernate de către prezenţii termeni şi condiţii în vigoare la data realizării comenzii sau încheierii contractului.

 

Utilizator – reprezintă persoana ce accesează, vizitează sau vizualizează conţinutul site-ului sau accesează serviciile oferite de către «............................».

Membru – reprezintă utilizatorul ce are acces la conţinut, prin orice mijloc de comunicare în baza unui acord de utilizare între «............................» şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont.

Client – reprezintă utilizatorul/membrul ce a încheiat un contract cu «............................».

 

Prezentare

Site-ul, conţinutul acestuia, precum şi serviciile oferite de către «............................» sunt adresate doar utilizatorilor/membrilor/clienţilor persoane fizice care au cel puţin 18 ani, precum şi persoanelor juridice şi care nu au fost suspendaţi sau al căror acces nu a fost interzis de către «............................». Devenind membru sau client, persoana declară faptul că întruneşte condiţiile susmenţionate.

Domeniul ................................ precum şi subdomeniile acestuia aparţin societăţii .............................................. cu sediul social în ....................................... număr de ordine în Registrul Comerţului ......................., cod unic de înregistrare ....................

Prezenta secţiune stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare ale siteului, accesarea conţinutului şi accesarea serviciilor furnizate de către «............................». Folosirea, accesarea, vizitarea şi vizualizarea, conţinutului/site-ului sau accesarea serviciului implică aderarea utilizatorului, membrului sau clientului la prezenţii termeni şi la prezentele condiţii.

Utilizatorul, membrul sau clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii şi condiţiile, care pot fi actualizate, modificate şi completate. În cazul unor neînţelegeri sunt aplicabili termenii şi condiţiile valabile la momentul apariţiei neînţelegerii între părţi, respectiv la data notificării neînţelegerii de către utilizator, membru sau client, în scris, către «............................»

Prin accesarea siteului, conţinutului sau serviciilor - utilizatorul, membrul sau clientul îşi asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse de «............................» acestuia sau oricărui terţ contractat al «............................» prin utilizarea/accesarea neconformă a siteului, a conţinutului sau a serviciilor.

În cazul în care utilizatorul, membrul sau clientul nu acceptă şi/sau îşi revocă acceptul dat privind prezenţii termeni şi prezentele condiţii acesta renunţă la accesul la site, la conţinutul acestuia şi la serviciile oferite de «............................», prin intermediul domeniului ............com, precum şi la primirea newslettere-lor/alertelor din partea «............................» realizate prin mijloace electronice, telefonice sau orice alte mijloace.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord şi de a nu accepta prezenţii termeni şi prezentele condiţii. Pentru a-şi exercita acest drept, utilizatorul, membrul sau clientul poate să contacteze «............................».

Odată ce utilizatorul, membrul sau clientul îşi revocă acceptul la prezenţii termeni şi prezentele condiţii, renunţând astfel la serviciile oferite precum şi la accesul la domeniul ....................com, «............................» va şterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă, cu excepţia celor de natură delictuală sau născute în urma încheierii unui contract sau realizării unei comenzi.

«............................» nu poate fi trasă la răspundere de către un utilizator/ membru/client care utilizează site-ul sau conţinutul, cu nerespectarea prezenţilor termeni şi prezentelor condiţii.

În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conţinutului expediat prin orice mijloc de catre «............................» sau postat pe site, încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze pentru detalii «............................» la datele de contact publicate pe site.

«............................» nu răspunde de conţinutul altor site-uri la care utilizatorul/membrul/clientul ajunge prin utilizarea unor legături prezente pe site sau în conţinutul comunicărilor realizate de către «............................».

Copywrite

Conţinutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a «............................», acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile.

Utilizatorului, membrului sau clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut al site-ului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decât cu acordul expres al «............................» .

Orice conţinut al site-ului la care utilizatorul, membrul sau clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa prezenţilor termeni şi prezentelor condiţii.

Utilizatorul, membrul sau clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza conţinutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezenţilor termeni şi ale prezentelor condiţii.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenţii termeni şi prezentele condiţii sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există.

Reguli de confidenţialitate

«............................» este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.677/2003. «............................» colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor, membrilor sau clientului cu acordul voluntar al acestuia, colectate în scopul realizării/acceptării comenzilor, expedierea şi facturarea comenzilor către client.

Prin crearea Contului, fiecare membru sau client îşi exprimă consimţământul ca «............................» să colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 precum şi în condiţiile prevăzute în prezenţii termeni şi prezentele condiţii.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, «............................» are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

«............................» poate furniza datele cu caracter personal şi altor entităţi cu care se află în relaţii contractuale doar în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale faţă de utilizator, membru sau client (de exemplu furnizarea adresei şi a numelui transportatorului ce vă livrează comanda).

Prin citirea prezenţilor termeni şi condiţii precum şi prin crearea unui Cont sau formularea unei comenzi aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa de contact a «............................» sau prin trimiterea unui mail pe adresa de contact menţionată în cadrul acestui site.

Datele vor putea fi modificate de către utilizator oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, prin adresarea către administratorul site-ului.

»............................» poate să colecteze involuntar şi alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri) furnizaţi de către browserul de internet prin intermediul căruia se face accesul la Site si care pot fi folosite de către «............................» pentru a îmbunătăţi serviciile oferite Clienţilor/Membrilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

  

POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Condiţii generale

Pentru a putea avea acces la produsele şi serviciile oferite de către «............................» utilizatorul sau membrul va trebui sa accepte în prealabil prevederile termenilor şi condiţiilor prevăzute pe site.

«............................» îşi rezervă dreptul de a limita accesul unui utilizator/ membru/client la serviciile şi produsele oferite de către «............................» şi de a şterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acţiunilor întreprinse de acesta «............................» ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcţionarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment şi nu este necesară notificarea utilizatorului/membrului/clientului în acest sens.

Fiecare Membru poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situaţia în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, «............................» îşi rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată şi de a anula/şterge contul utilizat cu încălcarea prezenţilor termeni şi prezentelor condiţii, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.

«............................» poate publica pe site informaţii despre produse, servicii şi/sau promoţiile practicate. «............................» poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalităţi către un potenţial client sau o altă persoană.

Din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete. La cerere pot fi transmise utilizatorului/membrului/clientului informaţii suplimentare privind produsele comercializate.

În cadrul imaginilor de prezentare a produselor şi/sau serviciilor «............................» îşi rezervă dreptul de a utiliza sau prezenta şi alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective, să nu facă parte din pachetul vândut şi implicit nu vor fi livrate la achiziţia produselor.

Utilizatorul/membrul va putea comanda bunurile comercializate de către «............................» pe site, în limita stocului disponibil şi la preţul afişat. «............................» îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu comanda utilizatorului/membrului.

«............................» poate limita valoric sau cantitativ numărul sau cantitatea de produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, sau ce pot fi comandate de către unul sau mai mulţi utilizatori/membri.

În cazul în care utilizatorul/membrul/clientul solicită servicii de personalizare a produselor sau produse la comandă sau va solicita livrarea unuia sau a mai multor produse la o locaţie care nu este specificată în lista de destinaţii standard acesta va putea realiza comanda doar contactând «............................» la datele de contact de pe site.

  

Realizarea comenzii

Accesul la serviciul de comandă online este permis doar unui membru care posedă un cont. Comanda va putea fi realizată doar de către un membru ce utilizează personal contul pe care îl deţine. Comanda se va realiza prin completarea unui formular electronic pus la dispoziţie pe site. Membrul finalizează procesul ghidat prin care oferă toate informaţiile necesare facturării acestui serviciu.

Accesul la serviciul de comandă poate fi realizat de către orice utilizator sau membru şi prin contactarea directă a «............................» la datele de contact menţionate pe site. Comanda va fi ulterior confirmată pe suport electronic.

Comanda reprezintă cererea membrului/utilizatorului concretizată într-o ofertă de cumpărare, prin care acesta îşi exprimă intenţia neechivocă de a se obliga să cumpere aceste produse în cazul acceptării de către «............................» a comenzii.

O comandă se va considera finalizată doar în urma achitării integrale a preţului contractului.

Prin emiterea unei comenzi membrul/utilizatorul consimte la faptul că prezenţii termeni şi prezentele condiţii fac parte din cadrul contractului încheiat între acesta şi «............................», reprezentând clauze ale contractului.

În cazul în care unele produse comandate de către utilizator/membru nu sunt disponibile pe stoc, «............................» îl va informa pe acesta asupra acestui fapt în maxim 3 zile de la data emiterii comenzii.

O comandă emisă nu poate fi modificată. Dacă utilizatorul/membrul doreşte o modificare (includerea unor noi produse sau renunţarea la produse) acesta va anula anterior comanda efectuată si va realiza o nouă comandă, şi doar dacă nu a survenit acceptarea comenzii de către «............................».

Comanda va fi realizată în conformitate cu specificaţiile prezentate pe site aferente produselor şi serviciului de livrare comandat, la data realizării comenzii.

Prin finalizarea şi emiterea comenzii utilizatorul/membrul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare încheierii şi executării contractului sunt corecte, complete si adevărate, la data plasării comenzii. Orice modificare intervenită între momentul emiterii comenzii şi momentul finalizării executării contractului, privind datele furnizate de acesta în cadrul comenzii, trebuie notificată.

Vânzarea se consideră încheiată la data acceptării comenzii de către «............................». Emiterea comenzii de către utilizator/membru nu obligă în nici un mod «............................», acesta neputând cere daune-interese pentru neacceptarea comenzii sale. În cazul în care «............................» nu va accepta comanda emisă suma de bani achitată de către utilizator/membru va fi returnată acestuia în termen de maximum14 zile.

«............................» va putea anula comanda efectuată de către utilizator/membru, trimiţând în acest sens o notificare prin mail adresată utilizatorului/membrului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă, cu excepţia celei privind returnarea sumelor avansate.

Acceptarea comenzii va fi transmisă utilizatorului/membrului ce a emis comanda alături de factura în format digital, pe adresa de email a utilizatorului/membrului menţionată în cadrul comenzii, de pe care a fost emisă comanda sau aferentă contului său.

Acceptarea comenzii va produce efecte de la data comunicării acesteia utilizatorului/membrului ce a emis comanda. Comunicarea se va considera realizată la momentul primirii de către membru/client pe adresa sa de email, a emailului trimis de către «............................» conţinând acceptarea comenzii precum şi factura în format electronic.

Termenul de livrare al produselor achiziţionate va curge de la data la care a fost comunicată utilizatorului/membrului acceptarea comenzii sale de către «............................».

Finalizarea comenzii

Prin parcurgerea procesului ghidat de achiziţie prezent pe site sau prin intermediul mailului de confirmare al comenzii, utilizatorul/membrul va oferi «............................» toate datele necesare facturării: nume şi cod de produse; specificaţii tehnice (dimensiuni, finisaj, culoare, accesorii); numărul produselor; preţul produselor şi preţul contractului, termenul de livrare al produselor comandate, datele de identificare ale clientului.

Finalizarea procesului ghidat de comandă sau confirmarea unei comenzi prin mail implică acceptarea în mod expres a termenilor şi condiţiilor de pe site, la data realizării comenzii, ce fac partea integrantă a contractului. «............................» nu răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate de către utilizator/membru/client în comandă, pentru realizarea facturii.

La momentul finalizării comenzii utilizatorului/membrului/clientului îi va fi emisă o factură pro formă în format electronic. Ulterior achitării integrale a preţului contractului factura fiscală va fi emisă în format electronic clientului.

Facturarea produselor achiziţionate se va realiza exclusiv în lei (RON) pentru clienţii din România şi în EURO, pentru clienţii din afara României. Facturarea se va realiza la cursul euro – leu publicat de BNR, la data realizării comenzii.

Preţul comenzii este reprezentat de suma preţurilor produselor comandate şi a serviciului de livrare al produselor comandate.

Pentru livrările efectuate în afara Uniunii Europene, preţul nu include taxele vamale sau orice sarcini similare, aceste fiind în sarcina clientului. Acestea vor fi achitate de către client anterior livrării produselor comandate.

Plata va fi considerată realizată la data creditării contului «............................».

Termenul de livrare este cel menţionat pe site aferent fiecărui produs în cazul în care livrarea are loc într-o locaţie ce este specificată în lista de destinaţii standard. În cazul în care livrarea are loc într-o locaţie ce nu este specificată în lista de destinaţii standard, termenul de livrare va fi cel negociat între utilizator/membru/client şi «............................».

Plata va putea fi realizată de către client prin prin utilizarea serviciilor Paypal sau prin virament bancar realizat în contul indicat pe site al «............................».

Livrarea comenzii

«............................» va livra şi preda produsele achiziţionate de către client în termenul menţionat pe site la data realizării comenzii sau în cadrul comenzii, pentru produsul/produsele comandate şi la locaţia menţionată în comandă.

În cazul în care au fost comandate în cadrul unei singure comenzi mai multe produse cu un termen de livrare diferit, termenul de livrare al tuturor bunurilor comandate va fi egal cu cel mai lung dintre termenele de livrare ale produselor comandate.

În cazul în care produsul/produsele vor fi livrate cu depăşirea termenului sus menţionat, «............................» va informa clientul prin e-mail, de îndată ce va lua la cunoştinţă despre faptul că livrarea comenzii nu va putea fi realizată în termenul maxim stabilit.

În cazul în care produsul va fi livrat cu o întârziere mai mare de 10 zile clientul poate renunţa la comandă în termen de 3 zile de la data recepţionării emailului de informare emis de către «............................» prin e-mail. În acest caz sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 de zile de la data recepţionării de către «............................» a emailului de renunţare al clientului.

În cazul în care produsele comandate au fost livrate cu o întârziere mai mică de 10 zile sau clientul nu a renunţat la comandă în termenul şi condiţiile menţionate mai sus în cadrul punctului 3 al prezentei secţiuni, acesta nu are dreptul de a refuza ridicarea produselor comandate sau de a cere despăgubiri sau daune pentru faptul că produsele comandate au fost livrate cu întârziere.

«............................» va preda către Client odată cu produsul/produsele comandate toate documentele aferente produsului/produselor achiziţionate de către client.

«............................» va informa la cererea clientului asupra stadiului în care se află procedura de livrare a produsului/produselor achiziţionate de către client.

Clientul se obligă să preia de la transportator produsele comandate. În funcţie de volumul şi destinaţia coletelor, transportatorul va contacta clientul pentru a fixa de comun acord condiţiile livrării. Eventualele costuri suplimentare percepute de catre transportator in cazul unor livrari atipice, vor fi suportate de client.

În cazul în care clientul, nu va putea fi contactat sau nu se va putea realiza cu acesta o înţelegere cu privire la livrarea comenzii, produsele comandate vor fi înapoiate vânzătorului, aceste produse redevenind proprietatea «............................». În acest caz «............................» va înapoia clientului suma de bani achitată reprezentând contravaloarea produselor, , din care va fi reţinută contravaloarea transportului coletului.

Livrarea produselor se consideră îndeplinită la momentul când produsele comandate sunt puse la dispoziţia clientului. Nota de livrare emisă de către transportator, datată şi semnată de către client face dovada livrării produsului.

Produsele comandate vor fi livrate în formă pre-asamblată. Produsele vor veni cu instrucţiuni de asamblare şi instalare.

La momentul livrării clientul va trebui să refuze preluarea coletului, dacă acesta prezintă urme vizibile de deteriorare.

Clientul trebuie să verifice imediat ulterior livrării conţinutul coletului şi conformitatea produselor livrate. Clienţii vor trebui să verifice dacă produsele livrate coincid cu produsele comandate şi să verifice integritatea produselor ce au fost livrate, astfel încât acestea să nu prezinte semne de deteriorare.

În cazul în care a intervenit o eroare privind conţinutul coletului sau in cazul unor produse vizibil deteriorate, clientul va trebui să contacteze «............................» în termen de 2 zile de la data livrării produselor şi să indice în ce constă eroarea sau neconformitatea vizibilă, utilizând formularul electronic pus la dispoziţie pe site, sau prin e-mail. Un reprezentant al «............................», va oferi asistenţă în cazul în care clientul va trebui să returneze produsele originale intacte împreună cu accesoriile, ambalajul original şi toată documentaţia. În cazul în care «............................» va constata faptul că reclamaţia clientului este întemeiată şi produsele livrate au fost returnate intacte, în ambalajul original şi împreună cu toate documentele privind produsele, va livra produsele comandate iniţial în termenul iniţial de livrare, ce va curge de la data recepţiei produselor returnate de către client. În acest caz toate costurile de livrare vor fi suportate de către «............................».

Dreptul de retragere

Clientul are dreptul să se retragă din vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, începând de la ziua livrării coletului conţinând produsele comandate.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru produsele realizate la comandă ce sunt personalizate.

Pentru a exercita dreptul de retragere trebuie clientul trebuie să completeze o declaraţie neechivocă prin completarea unui formular în format digital accesibil pe site sau prin trimiterea unui mail.

Notificarea prin care se exprimă decizia de a se retrage trebuie să cuprindă: numele clientului, data expedierii coletului, numărul comenzii, produsele ce au făcut obiectul comenzii, suma de returnat, adresa unde a fost livrat coletul şi de unde transportatorul urmează să preia coletul de retur, datele contului bancar unde doriţi să vă fie restituit preţul contractului.

Ulterior recepţionării formularului completat/emailului privind declaraţia de retragere, clientul va fi contactat de către un reprezentant «............................» pentru a stabili data şi modalitatea de returnare a coletului.

În caz de retragere, se va orice sumă achitată de client, cu excepţia costurilor alese ca modalitate de livrare.

Rambursarea preţului va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost notificată decizia de retragere. Cu toate acestea, «............................» îşi rezervă dreptul de a amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au format obiectul vânzării sau până la data primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele comandate către «............................».

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original (ce conţine toate elementele sale structurale), cu etichetele intacte şi împreună cu toate documentele care l-au însoţit (factură, certificat de garanţie etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse imputabile «............................» şi exceptând defectele deja semnalate de client şi care sunt imputabile «............................»).

Litigii

Prezenţilor termeni şi prezentelor condiţii, precum şi contractelor încheiate între «............................» şi clienţi le sunt aplicabile dispoziţiile legii române

Orice disputa care ar putea sa apară între utilizator/membru/client şi «............................» se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanţele competente din România, de la sediul «............................», în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Prin accesarea lor, utilizatorul, membrul, clientul acceptă în mod expres toate clauzele prezenţilor termeni şi prezentelor condiţii.